Deník Charlese Karstena - duben až červen 1864

13. února 2013 v 17:57 | A. K.
1. dubna
Chladné deštivé počasí.

2. dubna
Sepsal jsem měsíční hlášení o stavu oblečení a vybavení mužstva.

Neděle, 3. dubna
Inspekce a přehlídka. Poslál jsem noviny rodičům. Pěkný slunečný den.

4. dubna
Napsal jsem dopis Schneiderovi. Deštivo.

5. dubna
Pěkný den.

6. dubna
Sepsal jsem seznam zkažených potravin.

7. dubna
Sepsal jsem čtvrtletní hlášení o stavu skladu. Pěkné počasí.

8. dubna

Dostali jsme oblečení. Deštivo.

9. dubna

Poslal jsem dopis a noviny rodičům. Od rodičů jsem také dostal dopis. Jedna brigáda kavalérie a dvě baterie se vydaly na pochod.

10. dubna
Jeden pluk kavalérie a pěchoty se vydal na pochod. Pěkné počasí.

11. dubna
Teplé počasí. Úklid tábora. Zasadili jsme stromy.

12. dubna
Sepsal jsem inventář a konečné účty. Pršelo.

13. dubna
Napsal jsem dopis vydavateli Weltbotenu (německy psané noviny - poz. A. K. ). Teplé počasí.

14. dubna
Sepsal jsem měsíční inspekční hlášení. Pěkné počasí.

15. dubna
Odpoledne generální inspekce. Pěkné počasí.

16. dubna
Poslal jsem rodičům noviny. Celý den chladný vítr.

Neděle, 17. dubna
Docela zima. Inspekce. Znovu se k nám vrátil W. W. (pod iniciály se pravděpodobně skrývá William Wehe, desátník roty G - pozn. A. K.). Deštivý večer.

18. dubna
Šest pluků pěchoty se vydalo na pochod. Sepsal jsem inspekční hlášení. Deštivý den.

19. dubna
Několik dalších pluků pěchoty se vydalo na pochod. Byli jsme zkontrolováni plukovníkem Woodsem, velitelem naší nové brigády - 3. brigáda, 3. divize, 20. armádního sboru. Dostal jsem dopisy od rodičů a Johna Meiera a také jsem jim odpověděl.

20. dubna
Sepsal jsem seznam nepřítomných a popisný seznam dezertérů. Slunečno.

21. dubna
Dostal jsem dopis od Martina Arnse a odpověděl mu. Chladné počasí. Deštivo.

22. dubna
Dostali jsme rozkaz k pochodu. Pěkné teplé počasí.

23. dubna
Ráno v šest hodin jsme opustili tábor za doprovodu hudby kapely 82. illinoiského pluku. Pěkně slunečno. Odpoledne ve čtyři hodiny jsme dorazili k Lookout Valley a odsud jednu míli směrem k Brown Ferry, jsme postavili naše stany.

Neděle, 24. dubna
Deštivo. Pokračovali jsme ve výstavbě tábora. Proběhla slavnostní přehlídka. Stavěli jsme pěkné a pohodlné stany. Pěkné počasí.

25. dubna
Dokončili jsme stavbu stanů. Sepsal jsem veškeré vybavení, které měla rota k dispozici. Pěkné počasí. Silný vítr.

26. dubna
Výcvik. Úklid tábora. Teplé počasí.

27. dubna
Dostal jsem dopisy od rodičů, Carla Wilketa a Weinanda. Dopoledne výcvik praporu. Odpoledne výcvik brigády. Také jsme dostali plukovní prapor. Sepsal jsem měsíční hlášení a dostal jsem k sepsání nástupní a výplatní listiny. Pěkné počasí.

28. dubna
Teplé počasí. Pracoval jsem na nástupních a výplatních listinách. Výcvik. Napsal jsem dopis Carlu Wilketovi. Mezi druhou a čtvrtou hodinou odpoledne byly manévry, kde každy vystřelil 30 nábojů. Sepsal jsem chybějící a od pluku vzdálené muže a také vybavení roty.

29. dubna
Dokončil jsem nástupní a výplatní seznamy a hlášení o chybějících mužích. Dopis od George Scneidera. Poslal jsem dopis rodičům, Theodoru Weinandovi a Georgi Schneiderovi. Také jsem poslal rodičům noviny.

30. dubna
Deštivo. Nástup a inspekce. Poslal jsem dopis a noviny rodičům. Zapisoval jsem údaje o oblečení.

1. května
Inspekce brigády. Psal jsem měsíční hlášení o stavu oblečení a o vybavení posádky tábora. Dostali jsme oblečení a večer také rozkaz k pochodu. Teplé počasí.

2. května
Ráno v 6:00, jsme odešli do Gordons Mill v Georgii - dvacet mil. Měl jsem nové boty, které jsem si musel upravit, aby bylo možné v nich vůbec chodit. Šli jsme přes Lookout Mountain a všechna bojiště od Chickamongy až po Missionary Ridge. Teplé počasí.

3. května
Postavili jsme nový tábor a vztyčili pěkné stany. Večer jsme dostali kulky a rozkazy k pochodu do blízkosti Chickamonga Creek.

4. května
Vstával jsem ve 4 hodiny ráno. V 6 hodin jsme vyrazili na cestu a pochodovali celý den bez odpočinku k Taylor´s Mountain - 16 mil. Utábořili jsme se poblíž Edward´s Saw u opuštěného mlýna.

5. května
Po celý den pěkné počasí. Postavili jsme stany, vyčistli mezi nimi uličky a proběhla přehlídka.

6. května
Ráno v 6 hodin jsme odešli k Lee´s Farm - 10 mil. Docela teplo. Postavili jsme stany. Proběhla přehlídka. Dostal jsem dopis od Carla Schmidta.

7. května (Začíná pochod do Atlanty)
Vstal jsem ve 2:30. Na pochod jsme se vydali v 5 ráno. Šli jsme přes Taylor Ridge do Wood´s Valley - 20 mil. Velké horko. Večer byl celý pluk na stáži.

Neděle, 8 května
V poledne, jsme opět vyšli - pět mil. Byli jsme rozmístěni do bitevní linie na malém kopci. Byli rozesláni harcovníci, střelba začala ve tři odpoledne. V 5 hodin byl zraněn pobočník Stillerberg. Po celý den hrozné teplo. Večer byl klidný.

9. května (Bitva u Buzzard Roost)
Ráno jsme vyrazili v 7 hodin ráno a byli jsme na středu linie. V deset hodin jsme postoupili a zatlačili předvoj rebelů zpátky. Překročili jsme potok a usadili se s nasazenými bajonety na Buzzard Roost. Leželi jsme blízko povstalců a jejich baterií, tak blízko, že jsme mohli slyšet a znát každý jejich rozkaz. V poledne jsme byli vystřídáni rotou C. Ztratili jsme jednoho muže.Až do tří jsme zůstávali v záloze. Potom jsme byli odveleni zpátky k našemu pluku, který ležel v blízkosti kostela. Tady jsme zůstali až do 7 hodin. Potom jsme se vrátili k naší divizi a celou noc se nám dobře spalo. Večer jsem dostal dopis od rodičů a Jacoba Heippa. Tábořili jsme ve Wood's Valley.

10. května
Přesunuli jsme tábor na pěkné travnaté místo , kde jsme mohli postavit dobré stany. Dostala se k nám novina, že Grant porazil deset mil odsud Leea a ten nechal své mrtvé a raněné padnout do našich rukou. (Tím je myšlena bitva u Spotsylvanie - pozn. A.K.) Napsal jsem dopis rodičům. Deštivý večer. Děsivá bouřka.

11. května
O půl druhé v noci jsme byli připraveni. Odešli jsme v pět ráno a na místo dorazili v jednu odpoledne - 12 mil. Celý den bylo chladno. Odpoledne za námi přijel generál Hooker a my jsme ho vítali výkřiky "hurá"!

12. května
Celý den bylo chladné počasí. Dopoledne jsme poté, co jsme zprůchodnili cestu, dále mašírovali - 3 míle. Dostal jsem dopis od Johna Bedlebecka. Měli jsme přehlídku, ovšem bez hudby. Zleva jsme slyšeli dunění kanónů.

13. května (Bitva u Tiltonu/Daltonu)
Ráno jsme postoupili o dvě míle a byli jsme umístěni do bitevní linie, kde jsme byli použiti k ochraně baterie. V poledne jsme se přesunuli o dalších 5 mil dále. Odpoledne začal "tanec" (bitva), který trval až do osmi hodin večer.Prvně jsme leželi na okraji lesa, ale museli jsme poměrně brzy odejít abychom posílili dělostřelectvo 14. armádního sboru. Poté jsme během jedné šarvátky museli projít skrz velice husté křoví. Byl zraněn generál Kilpatrick. Teplé počasí.

14. května
Ráno za svítání začala střelba. Rota B musela odejít jako harcovníci a prožili tak klidnou bitvu. Rota B přišla o jednoho mrtvého a dva zraněné. Rota K měla zraněné dva. Na naší levé straně probíhala silná dělostřelecká palba a pokračovala celé odpoledne. Rebelové byli zatlačeni. Chladné počasí. Večer jsme začali kopat zákopy, protože jsme očekávali nepřítelův silný tlak. O půlnoci jsme byli staženi, abychom si odpočinuli, neboť jsme byli po celou dobu v předních liniích.

Svatodušní neděle, 15. května
(Bitva u Resaca)
Ráno v 6 hodin jsme odešli na naše levé křídlo, kam jsme dorazili v poledne. Dostali jsme rozkaz zaútočit. Ve tři hodiny odpoledne jsme si udělali pauzu a poté vzali útokem dva kopce u Resaca. Pokračovali jsme dál a zabrali pevnost se čtyřmi děly. Pevnost jsme ale nemohli držet, protože jsme se ocitli pod palbou vlastních zadních linií. Z tohoto důvodu jsme museli ustoupit. Náš pluk přišel o 58 mužů. Naše rota měla dva zraněné. Peter Stoffel byl zraněn na noze a Albert Wolf na předloktí. Oba svý zraněním podlehli. V 6 hodin jsme dostali rozkaz stáhnout se do zálohy. Chladné počasí. O půlnoci rebelové znovu zaútočili, ale byli zahnáni. Rebelové museli ustoupit tak rychle, že cestou nechali všechny věci, které by je při ústupu zdržovaly.

Svatodušní pondělí, 16. května
Rebelové byli na hlavu poraženi. V devět hodin dopoledne jsme také opustlili naše pozice a po cestě jsme viděli spousty raněných. V poledne přijely vozy pro naše raněné. Pochodovali jsme do Fields Mill, kam jsme dorazilli o půl dvanácté večer - 15 mil. Tam jme byli převezeni malým trajektem přes Coocavihatchie River. Zde jsme zůstali po zbytek noci. Po cestě jsme viděli také velké množství munice, které rebelové nemohli vzít s sebou a nemohli nebo nestihli ji zničit.

17. května
Museli jsme zde zůstat až do dvou hodin odpoledne, protože celá kolona musela být převezena trajektem. Pršelo. Ve dvě hodiny odpoledne jsme odešli a pochodovali do deseti večer, přibližně 15 mil. Bylo poněkud chladno.

18. května
V 5 hodin ráno jsme se vydali na cestu, byli jsme na pravém křídle a museli chránit kolonu vozů - 20 mil. V poledne jsme hodinu odpočívali. V pět hodin odpoledne proběhla v předvoji šarvátka, přičemž se podařilo do devíti hodin večer zatlačit rebely zpět a to bez ztráty jediného muže. Po celý den bylo docela horko. Někteří muži se zpozdili, protože byli vyčerpaní. Postavili jsme si střelecké okopy.

19. května
V 6 hodin ráno jsme vyrazili dál a hned se zapojili do potyčky. Obdrželi jsme rozkazy jít napravo, protože jsme nebyli v kontaktu s ostatními jednotkami.V poledne byla naše brigáda odříznuta od ostatních. Ocitli jsme se přímo proti silnému povstaleckému armádnímu sboru, proto jsme se museli stáhnout k farmě na kopci, kde zaujala naše baterie pozice a ihned začala pálit. Postavili jsme předprsně z nějakých černošských chatrčí, které jsme zbořili, ale nepřítel nás nenapadl. Po poledni jsme dostali posily a o půl třetí postoupili vpřed a zatlačili nepřítele zpět. Naše rota byla určena jako harcovníci, museli jsme přebrodit potok a následovat je až do 9 hodin večer ke Caprille. Potom jsme byli posláni do zálohy, protože jsme byli velmi unaveni. Napochodovali jsme 22 mil. Celý den velké horko.

20. května
Dopis od rodičů a G. Vorberga. Odpočívali jsme, postavili stany a uklízeli. Teplé počasí.

21. května
Napsal jsem rodičům a G. Vorbergovi, Carlu Schmidtovi, a Jacobu Heippovi. Výcvik. Přehlídka. Horké počasí.

Neděle, 22. května
Horké počasí. Změna tábora. Postaveny stany. Napsal jsem Johnu Bedlebeckovi. Dostali jsme rozkazy k pochodu. Inspekce a přehlídka.

23. května
Vstal jsem ve dvě hodiny ráno. V 5 hodin jsme odešli z tábořiště - po 18 mílích jsme přešli po pontonech Woosahachie River, protože rebelové v noci spálili most. Velké teplo. Večer byl celý náš pluk na předsunuté stráži kde jsme "přepravovali kuřata do jiných světů" (zabíjeli je)
.

24. května (Bitva u Burnt Hickory)

V 7 hodin ráno jsme odešli do Burnt Hickory - 20 mil. Večer jsme stavěli opevnění. Horko. Na pravé straně byla slyšet dělostřelecká palba.

25. května 1864 (bitva u New Hope Church v Georgii)
V 8 hodin ráno jsme se vydali na cestu a šli dvě hodiny. Potom jsme zjistili, že jsme šli špatně. Otočili jsme se. Pochodovali jsme do 5 hodin odpoledne, kdy jsme se dostali do bitvy. V ní jsme setrvali do dvou hodin v noci, kdy jsme byli odvoláni. Potom jsme budovali ze starého dřeva bez použití nářadí střelecké okopy. Posléze jsme byli posláni do zálohy. Naše rota skládající se již pouze 22 mužů přišla o dva mrtvé, 5 raněných a jeden muž je nezvěstný. Mrtví jsou desátník Robert Templeton a vojín Emettson Smith. Zraněni jsou desátník John Gunther, vojín George Dellenbach, který nakonec svým zraněním podlehl, Cyrus Shafer,
Charles Haffemann a William Geri. Nezvěstný je vojín Fritz Distler. Velel jsem v táboře, protože poručík byl nemocný. Po celý den bylo docela teplo. Večer silně pršelo.

26. května
Nic jsme nedělali, jen odpočívali. Všichni muži, kteří zasáhli do boje se uchýlili k odpočinku. Dostali jsme příděly. Pěkné počasí. Skoro celý den jsem spal, protože jsem byl unavený. Sepsal jsem seznam mrtvých a raněných a dostal jsem kulky.

27. května (bitva u Dallasu v Georgii)
Ráno se neslo po celé bojové linii hromové dunění děl. Dopoledne byl již klid. Dostali jsme oblečení. Ve 12 hodin jsme odešli na pravé křídlo. Mezi 3. a 5. hodinou silná palba dělostřelectva i pěchoty na levé straně linie. Noc byla docela klidná. Bylo teplo.

28. května
Dopoledne jsme byli bombardováni, ale až na dvě zbraně jsme neutrpěli žádnou škodu. V 10 hodin jsme šli dokončit zákopy. Po zbytek dne jsme nic moc nedělali kromě stráže. Byli jsme zepředu pod palbou mušket a zprava pod palbou dělostřelectva. Teplé počasí.

Neděle, 29. května
Byli jsme v klidu v zákopech. Horké počasí. V deset hodin večer podnikli povstalci několik útoků, ale vždy byli odraženi.

30. května
Ve tři hodiny ráno jsem musel jít jako důstojník na hlídku, ze které jsem byl propuštěn v 10 hodin večer. Kvůli odstřelovačům jsme museli být velmi opatrní. Horké počasí.

31. května
Horké počasí. Žádný pohyb. Napsal jsem dopisy rodičům. Všude byl klid. Pouze dům, ve kterém byli ukryti odstřelovači byl bombardován.

1. června
Dopoledne byl klid. Dostal jsem dopis od Carla Wilketa a Johna Meiera. V poledne jsme byli vystřídáni 16. armádním sborem, který sem přišel zprava. Pochodovali jsme na levé křídlo, což trvalo až do 7 hodin večer. Zde jsme se utábořili na kopci. Horké počasí.

2. června
Dopoledne byl klid. Byl jsem povýšen na poručíka roty F. Celý den docela silně pršelo. Odpoledne jsme pokračovali dále vlevo. Bylo proti nám vystřeleno několik bomb. Dvě z nich dopadly v blízkosti našeho pluku, ale neutrpěli jsme žádné ztráty.

3. června
Neprve byl klid, odpoledne ve 3 hodiny jsme se vydali na pochod do boku nepřítele. Do šesti hodin večer jsme ušli přibližně 6 mil. Setkali jsme se s nepřítelem. Rozmístili jsme se do linie, ale k boji nedošlo. Docela silně pršelo. Byli jsme rozmístěni na pšeničném poli.

4. června
Leželi jsme tam. Celý den pršelo. Napravo od nás burácela dělostřelecká palba. Nepřítel odtáhl.

Neděle, 5. června
Stále klid. Deštivo.

6. června
Nepřítel se stáhl zpět. V 6 hodin ráno jsme se vydali na pochod. Musel jsem jít s rotou G a částí roty H. Několik mil jsme kryli náš bok. Poté jsme se rozmístili do bojové linie, posléze jsme od 10 dopoledne do 8 večer manévrovali. V 8 hodin jsme zaujali pozice v lese a dělali zákopy. Museli jsme chránit levé křídlo. Teplé počasí.

7. června
Nic se nestalo. Dostal jsem dopis od rodičů a Johna Younga. Napsal jsem dopis Carlu Wilketovi. Generální inspekce. Teplé počasí s deštěm. Před námi byl klid.

8. června
Teplé počasí. Napsal jsem dopis rodičům a Johnu Meierovi. Nastoupil jsem jako poručík.

9. června
Nikam jsme se nepohnuli. Horké počasí. Napsal jsem dopis Henrymu Lemkemu and Johnu Youngovi. Byl jsem přeřazen do roty F společně se Steinmeyerem. Před námi byl klid.

10. června
Deštivé počasí. Před námi docela klid. Padlo pár výstřelů z děl. Několik jednotek pochodovalo s námi na levé křídlo.

11. června
Sílný déšť s bouřkou. Padlo několik výstřelů z děl.

Neděle, 12. června
Padlo několik výstřelů. Pršelo.

13. června
Deštivé a chladné počasí. Obdržel jsem dopis od rodičů a Carla Wilketa. Večer byl klidný. Silná dělostřelecká palba.

14. června
Chladné počasí. Inspekce. Napsal jsem dopis rodičům, Carlu Wilketovi a Abramu Baerovi. Silná dělostřelecká palba. Obdržel jsem dopis od rodičů.

15. června
Dostal jsem dopis od Johna Bedlebecka. Ve dvě hodiny odpoledne jsme vyrazili vpřed. a mezi 6. a 8. hodinou nás rebelové bombardovali, ovšem bez velkých ztrát. Dva muži z našeho pluku byli zraněni. Zatlačili jsme povstalce zpět a do tří hodin do rána jsme pak manévrovali. Poměrně teplé počasí.

16. června
Dopoledne jsme dělali zákopy. Odpoledne jsme ale byli přesunuti do druhé linie. V 6 hodin odpoledne jsme byli bombardováni. Večer jsme šli dále doprava do střeleckých zákopů. Tady byli poněkud aktivní povstalečtí ostrostřelci. Pokračovali jsme ve vylepšování našeho opevnění.Teplé počasí. Jeden muž z mé roty byl za neprokázanou odvahu přivázán ke stromu.

17. června
Ráno se rebelové stáhli ze svého silného opevnění. Od deseti hodin dopoledne jsme se pronásledovali, což bylo docela vzrušující. Také jsme ukořistili rebelskou vlajku. Pršelo.

18. června
Zůstávali jsme v klidu. Silná dělostřelecká palba. Občas velmi silně pršelo.

Neděle, 19. června
V deset hodin dopoledne jsme vyrazili kupředu. V poledne jsme se s polovinou roty F dostali do potyčky, která trvala až do tří hodin do rána. Po celou tu dobu jsem musel manévrovat stále tam a zpět. Silně pršelo. Ztráty našeho pluku: 1 mrtvý, 5 zraněných. Dostal jsem nepřímý zásah střely do nohy.

20. června
Ve 3 hodiny ráno jsem byl zpátky u svého pluku. Dostal jsem dopis od George Schneidera a napsal jsem rodičům. Večer byl předpokládán útok, ale byli jsme odvoláni zpět. Deštivo.

21. června
Ráno ve 3 hodiny jsem musel jít na hlídku. V 10 hodin dopoledne naši ostrostřelci vyrazili kupředu. Večer jsme obsadili horu. V 8 hodin večer jsem byl z hlídky odvolán. Deštivo.

22. června
V 9 hodin dopoledne jsme postoupili vpřed. V poledne jsme vzali útokem otevřené pole a obsadili návrší, kde náš pluk utrpěl ztrátu 5 mužů a 30 zraněných. Stavěli jsme střelecké okopy. Byli jsme vystřídáni 14. armádním sborem. Večer jsme pochodovali na naše pravé křídlo. Bylo horké počasí.

23. června
Pochodovali jsme dále vpravo. Dostal jsem dopis od Martina Arnse a Jacoba Heippa. Dělali jsme střelecké okopy v druhé bitevní linii. Horké počasí.

24. června
Klidný den. Horko.

25. června
Napsal jsem dopisy Georgi Schneiderovi a Johnu Biedlebachovi. Horké počasí.

Neděle, 26. června
Napsal jsem Jacobu Heippovi a Martinu Arnsovi. Horké počasí.

27. června (Bitva u Kennesaw Mountain)
Ve dvě hodiny ráno jsme se vrátili do třetí bojové linie. Dostal jsem dopis od rodičům a odpověděl jim. Horké počasí.

28. června
Z levé strany se ozývala dělostřelecká palba. Horké počasí.

29. června
Večer jsme byli v první bojové linii. V noci jsme prošli menší bitvou na levém křídle. Horké počasí.

30. června
Byl klidný den. Horké počasí s deštěm. Obdržel jsem propustku a nástupní seznamy. Ten den proletěla skrz naším stanem kulka ve výšce asi 50 cm. V tu chvíli jsme leželi.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama