Deník Charlese Karstena - rok 1862

13. listopadu 2012 v 1:03 | A. K.
Ve stejné době jako František Smrček sloužil u 26. wisconsinského pěšího pluku také Charles Karsten. Charles (Karl) Karsten vstoupil do armády v hodnosti vojína. Později byl povýšen na seržanta, působil ve funkci důstojnického pobočníka roty G a postupem času byl povýšen až do hodnosti nadporučíka. V jeho deníku, se až na výjimky, nevyskytuje tolik popisných pasáží, jako tomu bylo v pamětech rodáka z Moravy. Je strohý, ale na druhou stranu záznamy jsou pravidelnější než Smrčkovy paměti a na mnoha místech je upřesňuje.8. srpna 1862
Na dobu tří let jsem se upsal Armádě Spojených států.

3. září

Odjel jsem z West Bend do Schlesingervillu a tři dny jsem zde zůstal. Do Milwaukee jsme se dostali ve 4 hodiny ráno. Já, Jacob Wagner a John Schultz jsme museli najít dalších šest mužů. Nikoho jsme ale nenašli.

15. září

Od 10:00 do 10:00 druhého dne jsem stál na stráži společně s dalšími jednadvaceti muži.

17. září

Dostali jsme naší odměnu. (odměna za narukování, pozn. A. K.)

18. září

Jeden muž opustil hlídku.

19. září
Náš kapitán a nadporučík dostali své šavle.

6. října
Vyrazili jsme z Milwaukee do Chicaga.

7. října
Z Chicaga přes Toledo do Clevelandu

8. října
Z Clevelandu přes Dunkirk (u Erijského jezera) do Elmiry (stát New York).

9. října
Z Elmiry do Baltimoru.

10. října
V Baltimoru jsme viděli víc černochů než bílých. Šest pluků tu čekalo na přepravu. Podél trati do Washingtonu byly poslány stráže.

11. října
Z Washingtonu jsme museli pochodovat 16 kilometrů v plné polní.

12. října
Dostali jsme stany impregnované voskem. Byli jsme míli od Fort Corcoranu a 8 mil od Bull Runu. V této oblasti se nacházelo osmdesát tisích pěšáků, kavaleristů a dělostřelců.

13. října
Dostali jsme koně a vůz. Bajonety jsme dělali jiskry a od nich zapálili oheň. Dostali jsme příděli na dva dny a rozkazy k pochodu.

14. října
Náš pluk odsud odešel, kromě naší roty, která zde zůstala na stráži. Držel jsem stráž s deseti dalšími muži.

15. října
S deseti muži jsme byli na stráži

16. října
Znovu hlídka, mluvil jsem s Lowem o West Bendu.

17. října
Pochodovali jsme do Fairfaxu. Naše bágly byly vezeny. Napsal jsem dopis rodičům.

18. října
Tento den byl poprvé vyhrazen na praní všeho špinavého prádla.

Neděle, 19. října
Proběhla kontrola a obdrželi jsme "Zákony války".

20. října
Dopoledne se konala přehlídka pro Sigela, protože jsme náleželi do druhé brigády (Krzyzanovski), třetí divize (Schurz), jedenáctého armádního sboru (Sigel).

21. října
Heipp je opět v naší rotě.

22. října
Dostali jsme munici - 40 kulek.

23. října
Učili jsme se střílet, nabíjet a střílet v leže.

24. října
Stříleli jsme na terče.

25. října
Den na praní prádla. Dostali jsme pochodové rozkazy, ale následně byly zrušeny. Ve večerních hodinách jsme náhle dostali rozkaz k pochodu a vzít s sebou všechny osobní věci. Poté jsme se rozptýlili.

Neděle, 26. října
Pršelo a byla bouřka.

28. října
Pršelo a byla bouřka. Zformovali jsme čtverec se čtyřmi oddíly a kolem projíždělo šest kavaleristů. Schlesing a Philips z Milwaukee byli s námi.

29. října
Náš pluk se přesunul o tři míle dál. Já jsem zůstal vzadu jako stráž.

30. října
Poledne: Stráž se také připojila ke zbytku pluku. Postavili jsme naše stany a podlahu v nich vystlali senem. Na místě byl nalezen zastřelený muž z hlídky newyorského pluku.

31. října
Dělali jsme přehlídku před Sigelem a ministrem financí Chasem. Odpoledne jsem držel stráž.

1. listopadu
Než jsem nastoupil na střáž, dostali jsme rozkazy k pochodu.

Neděle, 2. listopadu

Ve 4 hodiny ráno jsme se museli připravit k pochodu. Dostali jsme plný příděl nábojů a příděly na dva dny. V poledne jsme dorazili k Centervillu a hodinu tu odpočívali. Přešli jsme bojiště u Bull Runu. - 5 mil. V noci jsme spali pod hvězdami a já dostal dopis od rodičů.

3. listopadu
V 6 hodin ráno jsme pokračovali v pochodu k Thoroughfare Gap - 15 mil. Zastavili jsme v lese. Ráno jsme vyrazili, 300 mužů z pluku muselo jít jako hlídka v předstihu. Dostali jsme příděly na dva dny a přešli přes dvě bojiště.

4. listopadu
Odpočívali jsme a v okolí ukořistili koně, ovce, prasata, kuřata, kachny, husy a jablka. Celý dne jsme vařili a zavařovali maso. Měli jsme se dobře.

5. listopadu
Naše rota šla v předvoji. Já a John Horn, naši dva desátníci s dvacetičtyřmi muži, jsme byli posláni do první linie předvoje. Mohli jsme slyšet nepřátelské bubny. Šli jsme propadlou cestou. Poprvé jsme měli mléko do kávy. Železnice byla opravena. Poručík byl omylen zastřelen vlastními muži. Byla bouřlivá noc.

8. listopadu
Zůstali jsme na místě a napsal jsem rodičům.

Neděle, 9. listopadu
Odešli jsme z New Baltimoru do Gainesville Station - 6 mil. Potom jsme postavili stany.

10. listopadu
Dopoledne jsme měli přehlídku. Odpoledne pořadová cvičení.

11. listopadu
Dostal jsem dopis od rodičů. Byl jsem na stráži.

12. listopadu
Dopoledne jsem držel stráž, odpoledne psal dopis rodičům.

13. listopadu
Měli jsme šest hodin pořadového cvičení.

14. listopadu
Pořadové cvičení a celková kontrola.

15. listopadu
Dopoledne jsme zabalili klády na stany. Odpoledne jsme byli hlídat dobytek.

Neděle, 16. listopadu
Dopoledne hlídání dobytka. Odpoledne jsme dostali příděly na tři dny a rozkazy k pochodu. Jacob Heipp rezignoval. (odešel z armády)

17. listopadu
V 6:30 ráno jsme byli připraveni k pochodu, ale neodešli jsme. 75. pensylvánský pluk a dvě děla musel zahnat povstalce, kteří se chystali zničit železnici.

18. listopadu
Od 6 hodin ráno jsme pochodovali k Centervillu - 10 mil. Pršelo. Šest z nás postavilo chatrč z prken a stanů. Také telegraf zničený rebely byl opraven.

19. listopadu
Zůstali jsme na místě. Čistili jsme pušky. Pršelo.

20. listopadu
Pršelo. Napsal jsem dopis rodičům. Centerville byl obklopen zákopy. Je to jenom velmi malé městečko. V kostele byla nemocnice. V městě leží čtyři brigády.

21. listopadu
Šli jsme čtyři míle za osmdesátiletým farmářem, aby nám dal slámu. Měl hospodářství o rozloze 500 akrů.

22. listopadu
Den na mytí a praní. Napsal jsem dopis rodičům.

Neděle, 23. listopadu
Dopoledne proběhla kontrola. Odpoledne jsme šli znovu na stráž. Já, společně se třemi muži, jsme museli hlídat stodolu se senem a také kontrolovat průchod touto ulicí. Heslo bylo "Springfield"

24. listopadu
Dopoledne znovu na stráži. Odpoledne jsme dostali materiál na chatrč ze stanů s dřevěnou podlahou.

25. listopadu
Jacob Heipp odešel domů. Dostali jsme cihly a kameny. Dostali jsme rozkazy na tři dny.

26. listopadu
Dostal jsem od vlády triko, spodky a ponožky. Chladný den.

27. listopadu
Postavili jsme stan a v něm krb s komínem.

28. listopadu
Dopoledne jsme stříleli na terče až do té doby, než jsme se šli připravit na službu hlídky. Odpoledne jsme měli hlidku v přední části tábora. Heslo bylo " Corinth".

29. listopadu
Dopoledne jsem byl ještě na stráži. Viděli jsme děla, která tolik znepokojovala McClellena.

Neděle, 30. listopadu
Dopoledne kontrola. Někdo v rotě A zemřel na nervovou horečku (= tyfus - pozn. A. K.)

1. prosince

Zalátal jsem si některé oblečení.

2. prosince

Ve dvě v noci jsme byli připraveni na útok, ale nic z toho nebylo. Lewis Grosshans, známý jako Padro Schnorrenburg, se střelil do nohy vlastním revolverem. Stříleli jsme na terče.

3. prosince
Dopoledne jsme cvičili. Odpoledne jsem byl hlídat dobytek.

4. prosince
Dopoledne jsem hlídl dobytek. Odpoledne jsem šel sehnat dřevo na topení.

5. prosince

Dopoledne probíhalo cvičení. Odpoledne jsem dostal noviny od Abrama Baera. Poté jsem mu napsal dopis. Sněžilo, byl chladný den.

6. prosince

Napsal jsem dopis Housemannovi. Byl studený den.

neděle, 7. prosince
Odpoledne jsem byl na předsunuté stráži. Byla velmi chladná noc.

8. prosince
Dopoledne předsunutá stráž. Odpoledne jsem dostal dopis od rodičů..

9. prosince
Dopoledne cvičení. Odpoledne jsme dostali rozkaz k pochodu. Velké stany byly strženy a odvezeny.

10. prosince

Ráno v 5:00 jsme dostali přídely na tři dny. Odchod do Fairfax Station - 12 mil.

11. prosince
Ušli jsme 14 mil. Večer v osm hodin jsme dorazili do tábora.

12. prosince
Ráno ve 4:00 jsme obdrželi poloviční dávky na dva dny. Pochodovali jsme 10 mil. Musel jsem hlídat vozy a pomáhat jim, aby nezapadly. V 11 večer jsme se utábořili.

13. prosince
V noci jsem musel střežit vůz. V 7:00 ráno jsme šili dál. Po páté odpoledne jsme se sešli s naším plukem, který tábořil poblíž Dumfries.

Neděle, 14. prosince
Dostali jsme pět krekrů a museli jsme pokračovat dalších 10 mil až do 8 hodin večer. Znovu jsem si přečetl dopisy od rodičů. Pochodovali jsme přes Dumfries, které bývalo pěkné město, ale teď je naprosto zničené.

15. prosince
Pokračovali jsme další 3 míle do Brooks Station, kde jsme dostali příděly na dva dny a pak šli dalších 9 mil.

16. prosince
Kapitán Pizzala se chopil velení v rotě C.

17. prosince

Vrátili jsme se zpátky ke Staffordu - 14 mil

18. prosince
Nikam jsme nešli. Napsal jsem rodičům dopis. Od J. Wagnera jsem dostal obvazy.

19. prosince
Proběhla celková inspekce. Udělal jsem komín pro kapitána Pizzala.

20. prosince
Nic jsem nedělal. Byl studený den.

21. prosince
Moje narozeniny. Byl jsem na přední stráži. Heslo bylo "Jerusalem". Hlídky byly od sebe velmi daleko.

22. prosince
Dopoledne: stále na stráži. Odpoledne zemřel Conrad Mack. Napsal jsem dopis rodičům. Dostal jsem dopis od Jacoba Herta a noviny od Abrama Baera.

23. prosince
Dopoledne nácvik pochodu. Odpoledne jsme pohřbili Conrada Macka. Předříkával jsem pohřební přímluvy.

24. prosince
PůjčiI jsem si dolar od Jacoba Ritgera. Dostal jsem dopisy od rodičů a Jacoba Wagnera. Proběhla šou pro generála Schurze, čtyřicet bubeníků pro něj bubnovalo.

Vánoce - 25. prosince
Za půl dolaru jsem si koupil sušenky a k Vánocům jsem dostal krabičku krekrů. Napsal jsem dopis rodičům a Jacobu Wagnerovi.

26. prosince
Cvičení. Koupil jsem si půl libry másla za 30 centů.

27. prosince
Den na mytí a praní. Byl jsem na stráži.

Neděle 28. prosince
Strážní povinnosti. Napsal jsem dopis Jphnu Biederbeckovi. Odpoledne náš 75. pluk musel jít 6 mil na průzkum a vrátil se až večer.

29. prosince
Výcvik. Napsal jsem Jacobu Hertovi.

30. prosince
Naše rota kromě mě odešla na hlídku.

31. prosince
Probíhal výcvik. Dostal jsem dopis od svých rodičů. Také obdržel whisky a melasu.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama